HUMOMBO LO GAFI - LIRIK LAGU NIAS

Iklan Semua Halaman

HUMOMBO LO GAFI - LIRIK LAGU NIAS

Admin
Minggu, 17 Mei 2020
No fitu fakhe mege ba zilalö
Öfa'ema goroisau öbaloi ndra'o
No ube ba gölu mbu niwa'ömö
Lö lainia nalö lumö somba'agö

Heza manö ölau'ö hana lö oroma'ö
So khögu wangiwa dödö
Mofanö lö olohi dödö na ilau angi
Hulö faodo khönia humombo lö gafi

He wa'ae tödöu wangawuli
Böi ulifugö gazuni ziso badawi
Ndöfi luo bawa da'ö sa zamaigi
Tohare ira wohagaini si sökhi

Heza manö ölau'ö hana lö oroma'ö
So khögu wangiwa dödö
Mofanö lö olohi dödö na ilau angi
Hulö faodo khönia humombo lö gafi