ZAYA-ZAYA GOLO - Lirik Lagu Nias

Iklan Semua Halaman

ZAYA-ZAYA GOLO - Lirik Lagu Nias

Admin
Sabtu, 16 Mei 2020
No sitebai Utaha wo angeraigo
Wolaumo khogu akhi tuho dodo
Uwai ya'ia wehedeu sino owa'o
Lo niha bo'o ziso badodomo

Zaya-zaya golo wefaoda silalo
Melo sa'ae khoda wahasara dodo
Sokhi nakhi na o'alui niha bo'o
Faboi mo nono khoda gabula dodo

Tenga gulo ndao uteu mbagigu
Bawanguma'o khou sinduhu dodogu
Irai na'i nakhi moido baholu
Lo'irai faduhu dodou wehedegu

Todomo zamoboro wa'omasi
Amuatamo goi watola moi fabali
Hulo danomo zino fao banangi
Tebai tabasi mbua wa'omasi